Sudoku

Najpopularnija vrsta logičke zagonetke svakako je SUDOKU, sa brojnim varijantama i varijacijama.


Sudoku je nastao krajem 70-ih godina XX veka. Sve je počelo magičnim kvadratom 3x3 u kome se po jednom pojavljuju brojevi od 1 do 9 i raspoređeni su tako da u svakom redu, koloni i obe dijagonale zbir bude 15, a za koji se znalo još u drevnoj Kini. To je magični kvadrat Lo Shu. U arapskoj literaturi se pre oko 700 godina pominje Latinski kvadrat podeljen na 16 polja koja su popunjena brojevima od 1 do 4 ili slovima A, B, C i D tako da u svakom redu, svakoj koloni i obe dijagonale bude 4 različita broja ili slova. Matematičar Euler kasnije je Latinski kvadrat definisao kao novi tip magičnog kvadrata 4x4, koji je popunjen brojevima od 1 do 16 tako da u svakom redu, svakoj koloni i obe dijagonale zbir iznosi 34. Isti rezultat dobija se i ako veliki kvadrat podelimo na četiri manja pa saberemo brojeve u njima, kao i kada saberemo brojeve upisane u četiri mala kvadrata u sredini.
 
Ovakav primer magičnog kvadrata može se videti u gornjem desnom uglu gravure nemačkog umetnika Albrehta Direra »Melanholija« iz 1514. god. (slika levo), a i danas mu se pripisuje magično dejstvo pa se kao "Jupiterov magični kvadrat " može naći u vidu talismana.
 
Na osnovama pravila ovih magičnih kvadrata američki arhitekta Hauard Garns, u časopisu "Dell Magazines", 1979. godine objavio je prvu "brojčanu ukrštenicu" pod nazivom "Number place" (mesto za broj), a krajem osamdesetih godina prošlog veka, zagonetka postaje popularna u Japanu pod nazivom Su-doku (jedan broj). Opštu svetsku popularnost stiče 2005. godine, kada se pojavio i prvi kompjuterski program za sastavljanje ove vrste zagonetke. Sudoku tada postaje igra sa najbržim rastom popularnosti ikada i danas gotovo da nema novina ili časopisa bez makar jednog ovakvog zadatka.

Osnovni oblik sudokua je mreža formata 9x9, podeljena na 9 segmenata (regiona) formata 3x3. U mrežu je upisano nekoliko brojeva od 1 do 9, a zadatak rešavača je da popuni preostala polja tako da svaki red, svaka kolona i svaki segment 3x3 sadrži 9 različitih cifara. Danas postoji bezbroj varijacija sudokua ispunjenih brojevima ili slovima, sa mrežama različitog formata ili oblika, i raznovrsnim segmentima i regionima. Rešavanje sudokua zahteva logičko razmišljanje i kombinovanje, kao i dosta strpjlenja jer neke zagonetke mogu biti prilično teške.

Pored programa koji generišu sudoku za štampu, postoje i programi - generatori sudokua, koji omogućavaju on-line rešavanje automatski kreiranih zadataka. Ovde možete rešavati klasični, dijagonalni ili kiler-sudoku.
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Klasični sudoku

Popunite mrežu brojevima od 1 do 9 tako da u svakom redu, svakoj koloni i svakom izdvojenom segmentu 3x3 bude 9 različitih brojeva.

KLASIČNI SUDOKU
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dijagonalni sudoku

Popunite mrežu brojevima od 1 do 9 tako da u svakom redu, svakoj koloni, svakom izdvojenom segmentu 3x3 i na obe dijagonale bude 9 različitih brojeva.
.
DIJAGONALNI SUDOKU
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiler sudoku

Važe uobičajena pravila za sudoku. Pored toga, pojedina polja su uokvirena crvenom linijom, a zbir brojeva u ovim poljima mora da bude jednak broju u uglu.
 
KILER SUDOKU
-------------------------------------------------------------------------------------------------
http://enigmatika-jn.blogspot.rs/p/sudoku.html#top