Kutak za najmlađe

Ilustrovane osmosmerke
Reši onlajn                               Reši onlajn                               Reši onlajn
----------------------------------------------------------------

 
Sudoku 6x6
Popuni mrežu brojevima od 1 do 6, tako da u svakom redu, svakoj koloni i svakom segmentu 2x3 bude 6 različitih brojeva.

Vrlo laki s1           Vrlo laki s2           Vrlo laki s3           Vrlo laki s4            Vrlo laki s5
-----------------------------------------------------------------
Laki s1                 Laki s2                 Laki s3                  Laki s4                  Laki s5
-----------------------------------------------------------------
Srednji s1             Srednji s2             Srednji s3             Srednji s4             Srednji s5
-----------------------------------------------------------------
Logičke igre za najmlađe

Igra memorije

Zapamti raspored sličica na kartama i pokušaj da ih otvoriš izbegavajući bombe. Ako pritom povežeš više karata sa istim sličicama, dobićeš više poena.

IGRA MEMORIJE
---------------------------------------------------------------------------
Igra parova

Pokušaj da zapamtiš raspored obojenih kuglica skrivenih u dvodelnim loptama. Zadatak je da sa što manje otvaranja lopti pronađeš parove istobojnih kuglica.

IGRA PAROVA
---------------------------------------------------------------------------
Mozaik

Smesti razbacane segmente u praznu mrežu tako da se oni međusobno dodiruju stranicama na kojima su trouglovi u istoj boji.
 
MOZAIK
---------------------------------------------------------------------------
http://enigmatika-jn.blogspot.rs/p/blog-page_13.html#top