Skreblovka

Skreblovka je logičko-misaona igra slovima, nastala na kombinaciji osnovnih pravila skrebla i kvizovke,  delimično izmenjenim i prilagođenim igri preko interneta.

Skreblovka je igra za dvoje, u kojoj je zadatak igrača da od nasumično 'izvučenih' slova sastavljaju i slažu na tablu što bolje (što vrednije) reči, u skladu sa jezičkim normama na osnovu kojih su i definisana Pravila igre.

Obzirom na specifičnosti igre preko interneta i posebno  zbog načina na koji ova igra funkcioniše, neophodno je pridržavati se određenih tehničkih pravila i uputstava.

Ukoliko ste ljubitelj ovakvih igara, i želite da se pridružite još jednoj vrsti zabave i 'gimnastike uma', na forumu možete proučiti pravila, kao i tehnička uputstva skreblovke, a od komentara i zainteresovanosti zavisi da li će, kada i u kojoj formi, igra zaživeti.Skrebl (Scrabble)

Skrebl je misaono-logička igra za 2 igrača čiji je zadatak da od nasumice izvučenih pločica sa slovima sastavljaju reči i naizmenično ih slažu na tablu dimenzija 15x15. U igri mogu učestvovati i 4 igrača ali nastupaju kao 2 tima.

Na tabli postoje posebno obeležena "premijum" polja, koja 2 ili 3 puta uvećavaju vrednost slova odnosno čitave reči koja prelazi preko njih. Igrači na raspolaganju imaju 100 pločica od kojih je 98 označeno slovima abecede i vrednostima od 1 do 10. Broj pločica sa slovima i broj bodova svakog slova baziran je na frekvenciji pojavljivanja u engleskom jeziku, pa se tako npr. slovo "A" pojavljuje 9 puta i vredi 1 poen, dok  se teže upotrebljiva slova "Q" i "Z" pojavljuju samo po jednom, ali uklopljena u reč, donose igraču 10 bodova. Postoje i dve prazne pločice, koje kao džokeri mogu zameniti bilo koje slova, ali je njihova vrednost uvek 0.  Bodovanje poteza vrši se sabiranjem vrednosti svih upotrebljenih slova i množenjem bodova pojedinog slova ili čitave reči sa zauzetim premijum poljem. Poseban bonus se dobija za odigranu reč "bez ostatka". tj. kada igrač potroši u jednom potezu sva raspoloživa slova. Prva reč mora preći preko centralnog polja, a svaka sledeća mora biti povezana sa nekom od već postavljenih. Tokom partije igrač može više puta da zameni određeni broj pločica sa "lošim" slovima ili pak da preskoči potez bez ikakve kazne. Vreme trajanja partije ograničeno je najčešće na 25 min po igraču, a partija se završava kada jedan od igrača potroši sva svoja slova i više nema pločica za "izvlačenje".

Postoji mogućnost provere ispravnosti odigrane reči protivnika u zvaničnom rečniku, kao i sankcije za igrača koji je postavio nekorektnu reč, odnosno, u nekim verzijama pravila, za onoga koji je tražio proveru, a ispostavi se da je potez ispravan. Kazna za neispravnu reč je povlačenje pločica sa table i gubitak prava na taj potez, dok za pogrešno traženu proveru pravila variraju, od nekažnjavanja do gubitka prava na sledeći potez, a najčešća kazna je oduzimanje 5 poena.

Igra je veoma popularna u Americi i širom sveta. Postoji bezbroj skrebl-klubova, igraju se nacionalna prvenstva, međunarodni turniri, prvenstva za mlade, kao i svetsko prvenstvo koje se održava svake neparne godine.

Garniture skrebla se mogu pronaći na tridesetak različitih jezika, između ostalih i na hrvatskom. Danas postoje i sajtovi za on-line igru pa se možete registrovati i oprobati na nekom od njih.


Kvizovka

Kvizovka je misaona igra slovima za dva igrača, zamišljena kao srpskohrvatska verzija američke igre skrebl, zasnovana na osnovnim pravilima sastavljanja ukrštenice. Igru je srpskohrvatskom jeziku prilagodila redakcija tadašnjeg zagrebačkog enigmatskog lista "Kviz", po kome je i dobila ime.

Garnitura za igranje kvizovke sastoji se od table, vrećice sa slovima i crnih polja. Za igru je potreban još i šahovski sat jer je trajanje partije vremenski ograničeno.

Tabla za kvizovku je dimenzija 17x17. Na tabli postoje bonus polja koja 2, 3 ili 4 puta uvećavaju vrednost slova  koje je postavljeno na to polje, i multiplikatori koji 2 puta uvećavaju vrednost čitave reči koja prelazi preko njega. Ako postavljena reč zahvati 2 multiplikatora njena osnovna vrednost se množi sa 4. Svako bonus polje ili multiplikator može se iskoristiti samo jednom u toku partije.

U neprozirnoj vrećici nalazi se 228 pločica sa slovima i još 10 "kvizovaca" (univerzalnih pločica - džokera) koje mogu u igri zameniti bilo koje slovo. Broj pločica sa pojedinim slovima i njihova vrednost određeni su na osnovu učestalosti pojavljivanja u ondašnjem srpsko-hrvatskom jeziku. Samoglasnika i čestih suglasnika ima najviše, a njihova vrednost je 1, dok se npr. slova Đ i DŽ pojavljuju samo po 2 puta, ali uklopljena u reč donose igraču 4 poena. Upotrebljeni džoker vredi kao slovo koje zamenjuje. U posebnoj vrećici nalaze se "crna polja" kojima se postavljena reč mora omeđiti.

Na početku partije igrači iz vrećice izvlače po 10 pločica sa slovima, a u daljem toku igre, posle svakog poteza, onoliko slova koliko su ih u postavljenoj reči potrošili. Prva reč mora da pređe preko centralnog polja na tabli, a svaka sledeća se mora ukrstiti sa nekom od već postavljenih. Minimalna dužina reči je 4 slova, osim u slučaju odigravanja  uspravno na rub table, gde se može postaviti i reč od tri slova.  Postoje pravila o tome koje se vrste reči priznaju, a jedno od osnovnih je da se ne mogu igrati lične imenice i pridevi koji počinju velikim slovom. Igra se naizmenično po 10 poteza, a vreme za igru je ograničeno na 30 ili 35 min. po igraču. Tokom partije igrač može propustiti određeni broj poteza ili zameniti "loša" slova, pri čemu takođe preskače jedan potez.

Za slučaj spora oko (ne)ispravnosti odigranih poteza, na zvaničnim turnirima postoji kompetentni sudija (ili sudijski žiri) opremljen relevantnom stručnom literaturom. Na zahtev jednog od igrača, sudija donosi odluku o tome da li je protivnikova reč ispravna i u skladu sa pravilima igre, a zavisno od donete odluke jedan od igrača trpi određene sankcije. Ako sporna reč nije priznata od strane sudije, postavljena slova se uklanjaju sa table i igrač mora tražiti drugo rešenje, a kazna se sastoji u oduzimanju vremena (prvi put 1 min, drugi put 2 min, a u svakom sledećem slučaju oduzima se 4 min.). Ukoliko je reklamacija neosnovana, i sudija prizna odigranu reč, identične sankcije snosi igrač koji je uložio žalbu i tražio proveru.

Bodovanje poteza vrši se sabiranjem pojedinačnih vrednosti svakog upotrebljenog slova uzimajući u obzir zauzeta bonus polja i multiplikatore. Za odigranu reč od 10, 11 ili više slova sleduje posebna nagrada od 20 do 50 poena. Pobednik je igrač koji posle 10 poteza odigranih u predviđenom roku osvoji više poena, s tim da se ostvareni rezultat svakog igrača umanjuje za zbir poena neiskorišćenih slova. Može se desiti da jedan od takmičara, usled dužeg razmišljanja ili vremenskih kazni, potroši predviđeno vreme pre odigravanja svih 10 poteza, i tada dolazi do "pada zastavice" i gubitka partije.

U bivšoj Jugoslaviji bilo je dosta igrača kvizovke, postojalo je udruženje kvizovkaša, igrani su mečevi, pojedinačni i ekipni turniri i državna prvenstva (sa sve prethodnim kvalifikacijama), a postojala je i rejting lista. Poslednjih desetak godina, igra je nažalost gotovo zamrla, uz sporadične pokušaje entuzijasta da se povremenim turnirima održi u životu.

U novije vreme, paralelno izvornoj verziji, pojavilo se nekoliko varijacija kvizovke na manjim tablama koje bi svojom dinamikom i kraćim vremenom potrebnim za odigravanje takmičenja mogle da doprinesu opstanku ove zanimljive logičko-misaone igre.

http://enigmatika-jn.blogspot.rs/p/skreblovka.html#top